vorige pagina

Hogeschool voor de Kunsten
Academie voor Theater

Portfolio

Door het plaatsen van een portfolio op de site van de Academie voor Theater onder het kopje 'ALUMNI', kun je jouw PR uitbreiden, contacten leggen met andere alumni en/of het werkveld.
Op je fotopagina komt dan een 'link' naar jouw portfolio.
Hieronder maak je een keuze of je het portfolio openbaar toegankelijk wilt maken of alleen voor geregistreerde alumni.


Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming aan derden gegeven.
Na verwerking van je gegevens ontvang je een e-mail met een bevestiging.

   

Portfolio van   

 

voornaam :

tussenvoegsel :

achternaam :

adres :

postcode :

woonplaats :

Bereikbaar   

 

telefoon :

mobiel :

e-mailadres :

eigen website :

Studie(s)   

 

laatst genoten studie(s) :

afstudeerjaar Theater :

jaartal

voltijdopleiding variantopleiding

Afstudeerscriptie, -werkstuk   

 

titel :

ondertitel :

geschreven in :

jaar van verschijnen

digitale versie op :

of stuur een digitale versie naar alumni_webmaster@upcmail.nl

Werkkring, -ervaring   

 

huidige werkkring(en) :

website werkkring :

acteur in :

regisseur van :

begeleider van :

Portfolio   

 

Ik stel mijn portfolio:

openbaar toegankelijk

  alleen toegankelijk voor alumni

Ruimte voor  extra informatie/aanvullingen
oproep/vraag/aanbod

>

De opleiding Theater is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze portfolio

 

        

Tussentijdse wijzigingen mail je naar alumni_webmaster@upcmail.nl